Ανοικτές Διαβουλεύσεις Ανοικτές Διαβουλεύσεις
Δεν υπάρχουν τρέχουσες Ενεργές Διαβουλεύσεις
 
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Το samosdialogos είναι γεγονός.

Η ιστοσελίδα της ΠΕ Σάμου (που υλοποιήθηκε από την πρώην Νομαρχία) είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες για να συνομιλούν με τη ΠΕ και τους συμπολίτες τους για όποια θέματα μας απασχολούν. Τα πρώτα θέματα συζήτησης είναι ήδη ανοιχτά και σας καλούμε να εγγραφείτε για να σας ακούσουμε.
 
Τι είναι Τι είναι

Η ιστοσελίδα δημόσιου ανοιχτού διαλόγου samosdialogos αξιοποιεί τα βασικότερα διαδικτυακά εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό. Εδώ περιγράφουμε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε και πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αυτά. Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου είναι άλλωστε εξοικειωμένοι με αυτά και από άλλες ιστοσελίδες.

«Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις» (e-surveys): Είτε στην πιο απλή μορφή τους που είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο ψηφοφορίας (e-poll), είτε στην πιο σύνθετη μορφή τους που είναι αναλυτικά ερωτηματολόγια που απευθύνει η
ΠΕ προς τους πολίτες. Ο σκοπός τους είναι με εύκολο και γρήγορο τρόπο να αποτυπωθεί η γνώμη και η στάση των πολιτών σε πολιτικές ή δράσεις που θέλει η ΠΕ να συζητήσει.

«Ηλεκτρονική Συζήτηση» (e-forum): Αποτελεί μια πιο ελεύθερη συζήτηση, ένα ανοιχτό διάλογο μεταξύ ΠΕ και πολιτών όπου κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών σε διάφορα θέματα. Όταν ένα e-forum ξεκινά με πρωτοβουλία της ΠΕ, η συζήτηση κατευθύνεται από ένα έμπειρο συντονιστή ώστε να είναι πολιτισμένη, ισορροπημένη, παραγωγική και δημιουργική. Στην ενότητα «Χώρος Πολιτών», υπάρχει όμως και δυνατότητα δημιουργίας μίας συζήτησης με πρωτοβουλία ενός πολίτη, όπου ο συντονιστής έχει την ευθύνη της τεχνικής και μόνο υποστήριξης.

«Ηλεκτρονικά Συλλογικά Αιτήματα» (e-petition): Πρόκειται για το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής υπογραφών για την προώθηση ενός αιτήματος προς μία δημόσια αρχή. Ο πολίτης συντάσσει ένα αίτημα και προσκαλεί όσους συμπολίτες συμφωνούν να το συνυπογράψουν. Εάν συγκεντρωθούν αρκετές “e-υπογραφές”, τότε η
ΠΕ συζητά το θέμα και απαντά αρμοδίως.

«Ηλεκτρονικά ιστολόγια» (blogs): Στην ιστοσελίδα αυτή, ο κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό ιστολόγιο και να γράφει τις απόψεις του για όποιο θέμα τον απασχολεί, ενώ οι συμπολίτες του μπορούν να σχολιάζουν. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε πολίτης έχει τη δική του φωνή, ενώ δημιουργείται μία ενεργή ηλεκτρονική κοινότητα πέρα από γεωγραφικούς, φυσικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Η ολοκληρωμένη «Ηλεκτρονική Διαβούλευση» έχει σκοπό την ουσιαστική εμπλοκή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
ΠΕ. Η διαδικασία αυτή είναι πιο σύνθετη και περιγράφεται εδώ αναλυτικά.

Ενημέρωση & Πληροφόρηση: Η
ΠΕ μεριμνεί έτσι ώστε για κάθε θέμα που η ίδια εκκινεί προς συζήτηση να υπάρχει διαθέσιμη ποιοτική, ισορροπημένη, ουσιαστική και κυρίως κατανοητή πληροφόρηση, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να είναι ενημερωμένος πριν καταθέσει τη γνώμη του και τις απόψεις του.

Μην ξεχνάτε όμως: Για τη συμμετοχή σας στο διάλογο είναι απαραίτητη η εγγραφή σας, που σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του samosdialogos.


 

Πώς Συμμετέχω

(Λόγω Καλλικράτη, όπου Νομαρχία αντικαταστήσετε με ΠΕ Σάμου)